Senin, 23 Januari 2012

Pengertian Ringkasan

. Senin, 23 Januari 2012
0 komentar

Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan. Ringkasan digunakan sebagai sarana yang membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau uraian yang begitu panjang.

Manfaat Ringkasan
Ringkasan ataupun rangkuman memiliki manfaat yakni sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau uraian yang begitu panjang

Langkah - Langkah Membuat Ringkasan
Langkah - langkah meringkas bacaan adalah sebagai berikut:
  1. Bacalah bacaan yang hendak diringkas secara keseluruhan sehingga pokok-pokok pikiran dari bacaan itu terpahami
  2. Catatlah pokok-pokok pikiran dalam bacaan itu secara jelas dan ringkas
  3. Susun kembali pokok-pokok pikiran itu secara logis dan sistematis
Penjelasan dengan: 
  • ikhtisar
  • intisari
  • simpulan

0 komentar:

 
 
 
 
Using Xclear | Bloggerized by Themescook | Edited by Leonheart